VOOPOO UFORCE TANK COILS

VOOPOO UFORCE TANK COILS

  • $17.95


  • U2 –  0.4ohm dual coils: 40 – 80W, Best at 55 – 65W
  • U4 –  0.23ohm quad coils: 50 – 120W, Best at 60 – 80W
  • U6 –  0.15ohm sextuple coils: 65W – 110W, Best at 80 – 90W
  • N1 –  0.13 Single Mesh coil: 50-100w, Best at 70-80W
  • N2 – 0.3ohm Dual Mesh coil: 45-80w, Best at 55-65W
  • N3 – 0.2ohm Triple Mesh coil: 65-100w, Best at 45-85W
  • P2 – 0.6ohm Single Mesh coil: 27-28w Best for MTL

We Also Recommend